Πρόσκληση Συνεργασίας Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης Προσχολικής Αγωγής ΟΜΑΔΑ 1

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, 2019-2020 και προκειμένου να συζητηθούν οι
ανάγκες και οι προτεραιότητες των σχολικών μονάδων ως προς την υποστήριξη των
μαθητών/τριων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, το 2
ο Κ.Ε.Σ.Υ Β Αθήνας
καλεί τους/τις διευθυντές/ντριες και τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης σε
συνάντηση συνεργασίας στις 21.11.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.15 μ.μ. στο χώρο του
1ου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής Σχολείου, Παπαφλέσσα 17, Αγία Παρασκευή 15341, στον
χώρο του θεάτρου.

555_20191113_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -ΠΡΟΣΔΙΟΡ -ΑΝΑΓΚΩΝ_1_ΟΜΑΔΑ _signed

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση