Μετάβαση… μια δύσκολη αρχή… μια ασφαλής συνέχεια !

Μετάβαση… μια δύσκολη αρχή… μια ασφαλής συνέχεια !
Προετοιμασία του μαθητή – της οικογένειας
Προετοιμασία της σχολικής δομής υποδοχής
Παρουσίαση από την Δρ. Μαριάννα Χατζοπούλου, Προϊσταμένη 2ου ΚΕΣΥ Β΄Αθήνας
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧ ΑΘΜΙΑ_ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ