Υπεύθυνοι ΣΕΠ (κατανομή σχολείων)

Η Κατανομή των σχολικών μονάδων ανά υπεύθυνο συμβουλευτικής διαδικασίας του ΚΕΣΥ 2 Β Αθήνας εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα …Λήψη αρχείου