Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Eκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2018-2019
Eγκύκλιος 2019