Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Ενημέρωση για τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Κυκλοφόρησε η εγκύκλιος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχ.έτος 2018-2019, όπου επισημαίνεται το εξής:

“αναφορικά με τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, ενόψει της ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγκρότησης και λειτουργίας των νέων υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4547/2018, θα ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ..”Λήψη αρχείου