Πηγές έμπνευσης

ιστοσελίδα υπό κατασκευή
Εδώ μπορείς να βρεις ενδιαφέρον υλικό για θέματα σε σχέση με την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος
Real Skills for Scientists Humanities (Δεξιότητες για Επιστήμονες: Ανθρωπιστικές Σπουδές, ΕΚΤ, 2021)

Τα πιο ανθεκτικά και πιο ευάλωτα επαγγέλματα για το 2ο2ο (CEDEFOP)

Απόψεις: Διάλογοι – Το μέλλον της Εργασίας (ΙΣΝ, 2020)

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης και Εργασίας για Νέους Ερευνητές (ΕΚΤ, 2020)

Η Ελλάδα Παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον (ΣΕΒ, 2019)

 

Σειρές podcast με θέμα την Επιστήμη και την Τεχνολογία (Ίδρυμα Ευγενίδου) Πρόβλεψη για τις απαραίτητες δεξιότητες στην Ελλάδα από το CEDEFOP (Skillsforecast, CEDEFOP, 2020)

Ποιές είναι οι ψηφιακές δεξιότητες και πώς συνδέονται με τα επαγγέλματα (ΣΕΒ, 2020)

Τα πιο ανθεκτικά και τα περισσότερο ευάλωτα επαγγέλματα στην Ελλάδα (ΑΠΕ/CEDEFOP, 2020)

Κατάλογος επαγγελμάτων στην Ευρώπη που κινδυνεύουν λόγω του COVID-19 (Cedefop creates Cov19R social distancing risk index: which EU jobs are more at risk, 2020, CEDEFOP)

Οι επιπτώσεις της Ψηφιοποίησης στην Αγορά Εργασίας (2020, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)

Απόψεις: Τα data και το μελλον (Γιουβάλ Χαράρι, 2020)

Η Ελλάδα Παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον (ΣΕΒ, 2019)