Μετάβαση στην Εργασία

Η πορεία από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην απασχόληση

Επιλέγοντας μια εκπαιδευτική διαδρομή, το άτομο επιλέγει συχνά και την επαγγελματική δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί. Σταθμός της Σταδιοδρομίας του και της επαγγελματικής του πορείας θεωρείται η Μετάβασή του στην εργασία, δηλαδή η ένταξή του σε μια επαγγελματική δραστηριότητα μετά το τέλος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν το αν και το πόσο γρήγορα είναι εφικτό το άτομο να ασκήσει την επαγγελματική δραστηριότητα την οποία επιθυμεί, όπως για παράδειγμα οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας συνολικά αλλά και ειδικά για το συγκεκριμένο επάγγελμα, οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας την περίοδο που το άτομο εντάσσεται σε αυτή, ο τρόπος που το άτομο διεκδικεί την θέση της εργασίας και η δυνατότητα πρόσβασή του σε αυτή.

Πριν επιλέξεις σπουδές ή επάγγελμα, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζεις:

  • τα επαγγέλματα που υπάρχουν και πώς μπορείς να τα ασκήσεις
  • τις συνθήκες στην σύγχρονη αγορά εργασίας
  • τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εργαζομένου
  • τον τρόπο που θα διεκδικήσεις μια θέση εργασίας στο μέλλον

Οι παρακάτω ενότητες ενδέχεται να σε βοηθήσουν

Επαγγέλματα
Αγορά Εργασίας
Ανθρώπινο Δυναμικό