Εκτός συνόρων

Εκπαιδευτική και επαγγελματική μετακίνηση στην Ε.Ε.

Το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών ώστε να εκπαιδευτούν και να εργαστούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατοχυρωμένο εδώ και χρόνια.

Στις παρακάτω ενότητες μπορείς να βρεις πληροφορίες για τα θέματα που αναφέρθηκαν.

Σπουδές εκτός Ελλάδας

Εργασία στην Ε.Ε.

 

«Επιστημονική» μετανάστευση (brain drain)

Τα τελευταία χρόνια, οι συνθήκες στην τοπική αγορά εργασίας οδήγησαν στην αναζήτηση θέσεων εργασίας εκτός Ελλάδας και την μετεγκατάσταση των ατόμων σε άλλη χώρα για το σκοπό αυτό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο «διαρροής» σε άλλες χώρες των ατόμων με υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο (brain drain), ελλείψει απορρόφησής τους στην εγχώρια αγορά εργασίας.