ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΔΕ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

H επιμόρφωση συντελεί στην ενίσχυση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, σάς ενημερώνουμε για τις διαδικτυακές επιμορφωτικές εκδηλώσεις της ΠΔΕ Αττικής, καθώς και για το επιμορφωτικό υλικό αυτών, στις αντίστοιχες διαδικτυακές διευθύνσεις.

ΤΑ LINKS ΕΔΩ