Παρουσίαση Τμήματος Μηχανικών Σχεδιασμού Προϊόντων και Συστημάτων (Παν. Αιγαίου)

Νέα Πανελλαδικές Συ.Ε.Π

Δείτε τη συνημμένη επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,»ενός Τμήματος πρωτοπόρου, με καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί σε τίτλο INTEGRATED MASTER, και με πολύ σημαντική απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.

Στην επιστολή, εκτός από γενικές πληροφορίες για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, θα βρείτε με μορφή συνδέσμων:

·         μια δημιουργική προσπάθεια για την παρουσίαση του ΤΜΣΠΣ που εκφράζεται μέσα από το φυλλάδιο με τίτλο «Design Matters!»,

·         τα κυριότερα ευρήματα πρόσφατης έρευνας σταδιοδρομίας αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ.

 

Η επιστολή εδώ.