Πληροφοριακό Υλικό για τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Νέα Πανελλαδικές Συ.Ε.Π

Σε συνέχεια της Διημερίδας Πληροφόρησης που διοργάνωσε το 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Α΄Αθήνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το πληροφοριακό υλικό που παρουσιάστηκε αναρτήθηκε στην κάτωθι ιστοσελίδα:

Πληροφοριακό υλικό για τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής