Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2021

Νέα Πανελλαδικές Συ.Ε.Π

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

  • Έναρξη : 14-05-202    Έκδοση προκήρυξης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΕΔΥΕΘΑ)
  • 18-05-2021 : Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Έλληνες εσωτερικού (πέρας 28-05-2021).
  • 04-06-2021: Έκδοση κατάστασης υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά (πέρας υποβολής 09-06-2021).
  • 16-06-2021: Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ & προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος)
  • 07-07-2021: Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Έλληνες εξωτερικού (πέρας 21-07-2021).
  • 26-07-2021: Έκδοση κατάστασης υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά (πέρας υποβολής 30-07-2021).
  • 04-08-2021: Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ & προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος) Πέρας

Κρίση Σωματικής Ικανότητας

  • ΠΔ 11/2014 – Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.
  • ΦΕΚ 3513Β΄/29-12-2014 – Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014
  • ΦΕΚ 1360Β΄/19-04-2019 – Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014

Παρουσίαση DEMO Ψυχομετρικών Δοκιμασιών

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Τμήμα Επιλογής και Ανάπτυξης Προσωπικού του Διακλαδικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων σας καλωσορίζει στον διαδικτυακό χώρο ενημέρωσης και προσομοίωσης για τις Ψυχομετρικές Εξετάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Ψυχομετρικές, Υγειονομικές και Αθλητικές Εξετάσεις.
Οι Ψυχομετρικές Εξετάσεις διεξάγονται στο Εξεταστικό Κέντρο, που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος κατά την αίτησή του. Το σύνολο της ψυχομετρικής αξιολόγησης των υποψηφίων διαρκεί δύο ημέρες και περιλαμβάνει:
1η ημέρα:
α. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων
β. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας
2η ημέρα:
γ. Ομαδική αξιολόγηση επαγγελματικών χαρακτηριστικών
δ. Ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.
Στο πέρας των Ψυχομετρικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι κρίνονται ως «Κατάλληλοι/ Μη- Κατάλληλοι» για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Κατά την πρώτη ημέρα των Ψυχομετρικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν πέντε δοκιμασίες με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπό την καθοδήγηση χορηγητών ψυχολόγων. Πρόκειται για τέσσερα τεστ γνωστικών ικανοτήτων κι ένα τεστ προσωπικότητας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα:
    1. Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού ΜΕΝΤΩΡ ΤΕΣΤ
    2. Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού ΘΑΛΗΣ ΤΕΣΤ
    3. Τεστ Χωρικού Συλλογισμού ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΣΤ
    4. Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού ΠΛΑΤΩΝ ΤΕΣΤ
    5. Τεστ Προσωπικότητας ΠΡΩΤΕΑΣ ΤΕΣΤ
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε και να απαντήσετε σε ορισμένα παραδείγματα ερωτημάτων των τεσσάρων τεστ γνωστικών ικανοτήτων, που χρησιμοποιούνται στις Ψυχομετρικές Εξετάσεις. Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να μελετήσετε τις σωστές απαντήσεις για το κάθε ερώτημα και το σκεπτικό, από το οποίο αυτές προκύπτουν.
Για να μεταβείτε στο Demo πατήστε Εδώ

δείτε το DEMO εδώ

Πληροφορίες για τις Στρατιωτικές Σχολές εδώ