Οδηγίες Λειτουργίας Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Ανακοινώσεις Πανελλαδικές Συ.Ε.Π

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εγκύκλιος λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά την περίοδο του Covid

Δείτε την εγκύκλιο 20-11-20_Οδηγίες_λειτουργίας_των_Κέντρων_Εκπαιδευτικής_και_Συμβουλευτικής_Υποστήριξης.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων