Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών ακ.έτους 2020-2021

Νέα Πανελλαδικές

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το ΦΕΚ (2549/Β/25-6-2020) σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας