Κανονισμός Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) 2020-2021

Ανακοινώσεις Πανελλαδικές Συ.Ε.Π

Κύρωση κανονισμού εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

Αναφέρεται ο αριθμός εισακτέων και οι αναλυτικά διαδικασίες εισαγωγής