Επιστροφή Γ Λυκείου-Πανελλαδικές: Ειδικό έντυπο για τους μαθητές και τις μαθήτριες

Κορονοϊός COVID-19

Επιστροφή Γ Λυκείου-Πανελλαδικές: Ειδικό έντυπο για τους μαθητές και τις μαθήτριες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ψυχολογίας, Π.Μ.Σ. Σχολικής Ψυχολογίας, 2019-2020
Επιμέλεια
Ελευθερία Ν. Γωνίδα, Καθ. Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης
Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/ήτριες: Σταυρούλα Βερβερίδου, Βασίλειος Γρίβας, Χριστίνα Ευθυμίου, Ιφιγένεια Καραμφίλλη, Έλλη Καστρουνή, Χριστίνα Κορετσίδου, Βάγια Ρόιδου, Κατερίνα Παναγιώτα Σταυρουλάκη, Βασιλική Τόμκου.

Πηγή