Οδηγός ψυχοκοινωνικής στήριξης για εθελοντές

Κορονοϊός COVID-19 Νέα

Οδηγός ψυχοκοινωνικής στήριξης για εθελοντές 

Οδηγός ψυχοκοινωνικής στήριξης για εθελοντές

Οδηγό ψυχοκοινωνικής στήριξης για εθελοντές κατά την πανδηµία του Covid-19 κοινοποίησε η Α ́ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Στόχος του Οδηγού

Ο Οδηγός στοχεύει στον εντοπισµό και την πρόληψη συµπτωµάτων στρες, παρεπομένων της πανδημίας κορονοϊού, των πολιτών που πιθανόν να αντιµετωπίσουν, στη διαχείρισή τους, καθώς και σε πρακτικές ενίσχυσης των ίδιων και του περιβάλλοντός τους.

Τι περιέχεται

Στον οδηγό περιέχονται πληροφορίες χρήσιμες για όσους συνδράμουν εθελοντικά και έρχονται αντιμέτωποι αφενός με το να προσφέρουν, αφετέρου δε να επιβιώνουν μέσα σε συνθήκες πανδημίας

Στις θεματικές του Οδηγού βλέπουμε:

Τους ειδικούς παράγοντες έκλυσης άγχους για εθελοντές,

την διαχείριση του στρες τους,

ζητήματα προετοιμασίας και επικοινωνίας καθώς και

φήμες και παρανοήσεις σχετικά με τον Covid-19, με τις οποίες είναι πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι όσοι συνδράμουν εθελοντικά.

Επιμέλεια

Το κείµενο επιµελήθηκαν οι: Μίνα Μαρούγκα, Μαρίνα Οικονόµου, Λάµπης Παπαγεωργίου

Δείτε το εισαγωγικό σημείωμα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Α ́ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέµα: Οδηγός ψυχοκοινωνικής στήριξης για εθελοντές κατά την πανδηµία του Covid-19

Ποτέ ξανά η αναστάσιµη περίοδος δεν ήρθε τόσο κοντά στο νόηµά της. Ποτέ ξανά το πνεύµα της αλληλεγγύης δεν είχε τόσο συλλογική και τόσο σπουδαία –ηθικά και πνευµατικά- εκφορά όσο σήµερα.

Αυτές τις ώρες και καθώς όλοι δοκιµάζουµε τις προσωπικές µας αντοχές, οι εθελοντές που µε πνεύµα φιλαλληλίας και αυταπάρνησης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το κοινό καλό, γίνονται σύµβολα αισιοδοξίας και αναστάσιµης πνοής στα µάτια όλων.

Πλήθος πολιτών από άκρη σε άκρη της χώρας που, ο καθένας από το δικό του µετερίζι, ενισχύουν σήµερα τον αγώνα για την καταπολέµηση του Covid-19, υπενθυµίζουν σε όλους µας ότι η υπαρξιακή ανάταση που αναζητούµε, ειδικά αυτές τις εορταστικές ηµέρες, µπορεί να βιωθεί µέσα από τη σπουδαιότερη έκφρασή της: τη φιλάλληλη προσφορά µας στον αναξιοπαθούντα συµπολίτη µας.

Σ’ αυτό το δύσκρατο κλίμα της πανδημίας που επάγει ώρες ώρες παραλυτικό φόβο και ανυπόφορη οδύνη, προκύπτει επιτακτικά το αίτημα της αλληλέγγυας και στοργικής στάσης μας. Η έμπρακτη ευεργεσία μας καθίσταται λυτρωτική θαλπωρή και καταφύγιο ζωής.

Τοιουτοτρόπως, αναδύεται η βάσιμη ελπίδα ότι τα άτομα και οι κοινωνίες ανακουφίζονται και ευδοκιμούν όταν, την ώρα της ανάγκης, συνδυάζονται αρμονικά η έγκυρη και αξιόπιστη ανθρώπινη πείρα (λέγε με επιστημονική πρακτική) με την αλτρουιστική προσφορά μας.

Για το λόγο αυτό, η Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών απευθύνεται στους εθελοντές µε σχετικό οδηγό που εξέδωσε και που στοχεύει στον εντοπισµό και την πρόληψη συµπτωµάτων στρες συµπολιτών µας (παρεπόµενα της πανδηµίας) που πιθανόν να αντιµετωπίσουν, στη διαχείρισή τους, καθώς και σε πρακτικές ενίσχυσης των ίδιων και του περιβάλλοντός τους.

Μαρίνα Οικονόμου                                  Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής                   Καθηγητής Ψυχιατρικής

Δείτε τον Οδηγό για εθελοντές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης