Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή: Από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ

Ειδική Αγωγή

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή: Από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ 

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή: Οι οδηγίες σχεδιάστηκαν από την Επιστημονική ομάδα της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ με την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ κ. Λωρέττας Θωμαΐδου.

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή

Λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών ακολουθώντας τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του Κορωνοϊού SARS-COV-2 και αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης των προγραμμάτων αποκατάστασης στα παιδιά που την έχουν ανάγκη, η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού», προτείνει την εξ αποστάσεως συνέχιση των Συνεδριών Ειδικής Αγωγής στο σπίτι μέσω διαδικτύου, όπου και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Είναι δεδομένο ότι η τεχνολογία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία, επαφή και σχέση των θεραπευτών με τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Κάτω όμως από τις παρούσες έκτακτες συνθήκες είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θεωρούμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να μην χάνεται χρόνος που όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύτιμος είναι για την αναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών.

Τα προτεινόμενα βήματα τα οποία παραθέτουμε, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας, έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν το έργο σας αλλά και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της συνέχισης της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής στο σπίτι εξοικειώνοντας θεραπευτές και οικογένειες με τα νέα δεδομένα.

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή

Σε ποιους απευθύνονται

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που ακολουθούν σχεδιάστηκαν από την Επιστημονική ομάδα της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ με την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ κ. Λωρέττας Θωμαΐδου.

Απευθύνονται σε Ειδικούς Θεραπευτές (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κλπ) προκειμένου να τους βοηθήσουν να οργανώσουν σωστά τις εξ αποστάσεως συνεδρίες τους στα παιδιά που κρίνουν ότι μπορούν να τις ακολουθήσουν και να ωφεληθούν από αυτές.

Για να βρουν τις δωρεάν οδηγίες, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ που ακολουθεί.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την περιοχή καταχώρησης στοιχείων.

Μπορείτε να βρείτε εδώ το δελτίο τύπου.