Συγκρότηση Ομάδας Εκπαιδευτικών πιστοποιημένων στη Νοηματική Γλώσσα για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Νέα

Συγκρότηση Ομάδας Εκπαιδευτικών πιστοποιημένων στη Νοηματική Γλώσσα για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση

«Πρόσκληση για τη συγκρότηση Ομάδας Εκπαιδευτικών – πιστοποιημένων Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης». Σχετ: η με αριθμ. πρωτ. 43037 /ΓΔ4/ 03/04/2020 εγκύκλιος της Υφυπουργού κ. Σοφίας Ζαχαράκη με θέμα: «Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, η οποία αφορά στη «Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης» και ολοκληρώνοντας το πλέγμα δράσεων αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση/διδασκαλία, και με σκοπό την κατά τον βέλτιστο τρόπο παροχή υποστήριξης των μαθητών/τριών με προβλήματα ακοής ώστε να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων τηλεκπαίδευσης, από τη συχνότητα της ΕΡΤ2, καλούνται εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) να δηλώσουν συμμετοχή για την διερμηνεία στην ΕΝΓ στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

Η πιστοποίηση αποδεικνύεται από τη Βεβαίωση Επάρκειας, όπως υπάρχει στον φάκελο του εκπαιδευτικού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται άμεσα και διαρκώς μέχρι την ολοκλήρωση των βιντεοσκοπήσεων και όσο χρονικό διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά. Οι εκπαιδευτικοί-διερμηνείς που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις όλες τις ημέρες συμμετοχής τους στις βιντεοσκοπήσεις και δεν θα τους καταβληθεί πρόσθετη αποζημίωση.

Για τους εκπαιδευτικούς-διερμηνείς που θα συμμετάσχουν , θα εκδοθούν άδειες μετακίνησης από και προς το στούντιο βιντεοσκόπησης όπως επίσης θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής με ακριβή ορισμό των ημερών απασχόλησης τους στο στούντιο βιντεοσκόπησης.

Την ευθύνη υλοποίησης των διερμηνειών θα αναλάβει ο κ. Βασίλης Κουρμπέτης, Σύμβουλος A΄ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στο Αυτοτελές Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Βασίλης Κουρμπέτης Τηλ.:(+30) 210 3443016 E-mail: vkourmpetis@minedu.gov.gr

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: vkourmpetis@minedu.gov.gr και edutv@minedu.gov.gr
Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα δήλωσης διαθεσιμότητας και σε διερμηνείς ΕΝΓ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης , στην περίπτωση που υπάρξει έλλειψη εκπαιδευτικών που είναι πιστοποιημένοι Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.