ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 2ΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Χωρίς κατηγορία

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ      
                  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                   ————
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠ/ΣΗΣ
                    ΑΤΤΙΚΗΣ
      
   
 2ο ΚΕΝΤΡΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
  ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ.Δ/νση  : 40 ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σκιάθου κ΄Ζώτου- 11255-ΑΘΗΝΑ

                         
Πληροφορίες :    Κουρκουλάκος Ηλίας
Tηλέφωνο      : 210- 6469537-2102114145
Fax                 : 2102114145
email:   mail@2kesya.att.sch.gr
 Αθήνα:   28 -02-2019
 Αρ. Πρωτ: 8
ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση  για  τη λειτουργία  του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ.  Α΄Αθήνας»
Σχετικά  με  το  ανωτέρω  θέμα  σας  γνωρίζουμε  τα  εξής:
1). Με  το  Ν. 4547/21-08-2018 ιδρύθηκαν οι νέες  δομές τα Κ.Ε.Σ.Υ. ( Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης), προκειμένου να  προσφέρουν  Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη σε  μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και Σχολικές  μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
2). Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας στεγάζεται προσωρινά στους χώρους του 40ου Γ/ΣΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ –Σκιάθου κ’ Ζώτου-11255-Αθήνα.
4). Έχουν προσωρινά μόνο   τοποθετηθεί 4  εκπαιδευτικοί με  εξειδίκευση  στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, για τη  στελέχωση  του Κέντρου. Για  την παροχή  Ατομικής Συμβουλευτικής για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε  μαθητές των σχολείων αρμοδιότητάς  μας ( σχετικός συνημμένος   πίνακας) απαιτείται η υποβολή αίτησης  από τους  γονείς  του  ενδιαφερόμενου μαθητή/τριας  σε  έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις ανωτέρω διευθύνσεις  του Κέντρου  μας. Για την παροχή ομαδικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης απαιτείται η υποβολή αιτήματος από τις  σχολικές  μονάδες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
5). Οι  περιοχές  αρμοδιότητας  του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας θα  είναι οι  εξής : Περιοχή Σεπολίων, Πλ. Αττικής,  Κεραμεικού, Εξαρχείων, Κυψέλης, Γκύζη, Πατησίων, Δήμος  Γαλατσίου, Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας,  Αμπελόκηποι, Δήμος Αθηναίων (4ο, 5ο, 6ο ,7o Δ. Διαμέρισμα).
6). Όλες οι υπόλοιπες  σχολικές  μονάδες Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ της Α΄ Αθήνας εντάσσονται στην αρμοδιότητα   του 1ουΚ.Ε.Σ.Υ.  Α΄Αθήνας.
7). Ακολουθούν ενδεικτικοί  πίνακες  με  τα  σχολεία   αρμοδιότητας του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Αθήνας και του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας.                        
        
                                                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 2ου
                                                                                                   Κ.Ε.Σ.Υ.    Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
                                                                                                     ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ   ΗΛΙΑΣ