Αρχεία για 'Β΄Τάξη' Κατηγορία

Μαΐ 15 2018

Επαναληπτικές ερωτήσεις Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου

Αγαπητοί μαθητές,

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές και έχουν στόχο να σας βοηθήσουν στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δεν αποτελούν θέματα των εξετάσεων του Ιουνίου.

  1. Ποιο κράτος ονομάζεται Βυζάντιο και ποιοι οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της μεταμόρφωσης του Ρωμαϊκού σε Βυζαντινό κράτος; (σ. 6)
  2. Με ποια μέτρα προσπάθησε ο Κωνσταντίνος να ανορθώσει το κράτος που κλονιζόταν; (σ. 7)
  3. Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν την απόφαση του Κωνσταντίνου να μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη; (σ. 7)

1 2

Σελίδες: 1 2

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια