Σεπ 15 2015

Μαθητές

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016

στο σχολείο μας είναι εγγεγραμμένοι 291 μαθητές.

Η κατανομή τους ανά τμήμα είναι:

TMHMATA

AΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α1

26

Α2

27

Α3

24

Α4

25

B1

23

Β2

23

Β3

23

Β4

22

B5

22

Γ1

24

Γ2

26

Γ3

25

Αυτή η σελίδα έχει τις ακόλουθες υποσελίδες