Δράση ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ 2022

Το 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόσκληση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και κυρίως στις απαιτήσεις της εποχής μας έλαβε μέρος στην 9η Πανελλήνια Σχολική Ενέργεια ενάντια στην ενδοσχολική βία με τίτλο «Μίλα τώρα».
Μέσα από τις ακροστιχίδες που δημιούργησαν στέλνουν το δικό τους μήνυμα ενάντια στην ενδοσχολική βία:

Τμήμα Γ1:

1 Αναστασία

Τμήμα Β4:

4

Τμήμα Α4:

4 2