Προγράμματα δραστηριοτήτων

Κάτω από: Προγράμματα,Προγράμματα2018-2019 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019 1:40 μμ |

Πολιτιστικό Πρόγραμμα:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με την ιστορία του βιβλίου και των βιβλιοθηκών, στην εκμάθηση γενικών αρχών οργάνωσης μιας βιβλιοθήκης και  των γενικών αρχών ταξινόμησης βιβλίων και επαφή με το δεκαδικό σύστημα Dewey, καθώς και στην στοιχειώδη εκμάθηση αξιοποίησης της βάσης δεδομένων του Βιβλιοδανού και της ιστοσελίδας […]