-Εσωτερ. κανονισμός

Εσωτερικός Kανονισμός Λειτουργίας

2016-2017

Γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές, με σκοπό την καλύτερη συνεργασία των μελών της σχολικής μας κοινότητας (μαθητές – καθηγητές – γονείς) σας υπενθυμίζουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας:

 • Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου στις 8:00΄ π.μ. και συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 13:50΄ μ.μ. σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Σε περίπτωση αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος (προγραμματισμός εκπαιδευτικής επίσκεψης, εκδρομής κλπ) οι μαθητές θα ειδοποιούνται από την προηγούμενη ημέρα με ανακοίνωση γραπτή ή προφορική.
 • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου και να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή. Στην περίπτωση πρωινής καθυστέρησης οι μαθητές γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή/τρια της πρώτης ώρας, αλλά χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρησή τους οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται (ασθένεια, ιατρικές εξετάσεις, οικογενειακοί λόγοι κλπ.), οι κηδεμόνες τους οφείλουν να προσκομίσουν απαραίτητα στη Διεύθυνση του σχολείου τη σχετική βεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές απευθύνονται στη Διεύθυνση, προκειμένου να εφοδιασθούν με ειδικό έντυπο σημείωμα έγκρισης της εισόδου τους στην τάξη.
 • Μετά την πρωινή συγκέντρωση η πόρτα του προαυλίου κλείνει καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και η έξοδος των μαθητών απαγορεύεται αυστηρά.
 • Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί, είτε λόγω ασθενείας, είτε για κάποιο προσωπικό του λόγο, να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ενημερώνει τη Διεύθυνση που μεριμνά για την αποχώρηση του με τη συνοδεία του κηδεμόνα του.
 • Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στις αίθουσες και τους διαδρόμους, αλλά να κατεβαίνουν στο προαύλιο, υπακούοντας στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών. Οι μαθητές παραμένουν στις αίθουσες στο διάλειμμα μόνο σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών.
 • Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους, καθώς και όλο το υπόλοιπο προσωπικό να έχουν ευγενική συμπεριφορά, να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους και να μη χειροδικούν. Μαθαίνουν, έτσι, να επιλύουν τις διαφορές τους με τον διάλογο. Απαγορεύεται ο εκφοβισμός και η εκδήλωση κάθε μορφής βίας (σωματικής – λεκτικής – ηλεκτρονικής) ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου μας.
 • Επιπλέον, οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με σοβαρότητα, ούτως ώστε να συμβάλουν, κατά το μέγιστο δυνατό, στη διατήρηση της ησυχίας και του ποιοτικού παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη τους.
 • Η εμφάνιση των μαθητών θα πρέπει να είναι ευπρεπής και ανεπιτήδευτη, τέτοια που να ταιριάζει στην ηλικία και το ρόλο τους καθώς επίσης και στο σχολικό περιβάλλον. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας κι όχι επίδειξης και ως τέτοιο, επομένως, επιδιώκει να αναδείξει τη μαθητική ιδιότητα και όχι να προκαλέσει το κοινό αίσθημα με εκκεντρικότητες στην ενδυμασία. Οι μαθητές οφείλουν, επίσης, να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής.
 • Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να βγαίνουν έξω από την αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος χωρίς την άδεια του καθηγητή τους και χωρίς σοβαρό λόγο και να παραμένουν στο προαύλιο.
 • Μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή) υποχρεώνεται να προσέρχεται στη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Επιβεβλημένη κρίνεται επίσης και η πολιτισμένη συμπεριφορά των μαθητών του σχολείου στο χώρο του κυλικείου. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τη σειρά προτεραιότητας και να ψωνίζουν από αυτό μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φέρνουν τρόφιμα ή αναψυκτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το τέλος του διαλείμματος.
 • Στο χώρο του προαυλίου την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές μπορούν να παίζουν αθλήματα μόνο με την άδεια των καθηγητών της ειδικότητας και με την επίβλεψή τους.
 • Σημαντικές είναι και οι υποχρεώσεις των μαθητών όσον αφορά την καθαριότητα του σχολικού χώρου. Απαγορεύεται να ρυπαίνουν το σχολικό περιβάλλον πετώντας σκουπίδια έξω από τους κάδους απορριμμάτων ή λερώνοντας τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου μας προσβάλλει όλους.
 • Πρέπει, εξάλλου, να τηρούνται από όλους οι κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Η φθορά της σχολικής περιουσίας υποβαθμίζει την ποιότητα της σχολικής ζωής. Οι μαθητές οφείλουν να προστατεύουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου τους (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, καρέκλες, κουρτίνες, θρανία κλπ.) ωσάν να περιφρουρούν την ατομική τους ιδιοκτησία. Σε περίπτωση ζημιάς που προξενείται με προσωπική ευθύνη μαθητή, ο τελευταίος καλείται να αναλάβει και το κόστος επισκευής της.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους και να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (tablets, computers, mp3, mp4 players, smart watch κ.α.) σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία (Γ2/132328/7-12-2006 απόφαση ΥΠΕΠΘ και Γ2/100553/4-09-2012). Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο είναι υποχρεωμένος να το έχει απενεργοποιημένο και μέσα στην τσάντα του.
 • Απαγορεύεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση στο χώρο του σχολείου, καθώς επίσης και η έκθεση του σχολικού χώρου συμπεριλαμβανομένων των προσώπων και των δράσεων μέσα σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο (κοινοποίηση σε συστήματα κοινωνικής δικτύωσης της σχολικής ζωής, προσβολή ατομικής προσωπικότητας κλπ.). Η παραβίαση των παραπάνω συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Απαγορεύεται, επίσης, αυστηρά το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου. Είναι, εξάλλου, αδιαμφισβήτητες οι βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία.
 • Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα, οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις αλλά και αυτές που πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχολείου μακριά από αυτό αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη. Ωστόσο, για τη συμμετοχή τους απαραίτητη είναι και η άδεια του γονέα, η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές.
 • Προκειμένου, πάντως, να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη συνεργασία μεταξύ μαθητών – καθηγητών – γονέων / κηδεμόνων, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επιδίδουν στους κηδεμόνες τους τα γραπτά υπηρεσιακά σημειώματα που τυχόν παραλαμβάνουν από τη Διοίκηση του σχολείου.
 • Οι καθηγητές του σχολείου μας δέχονται τους γονείς σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, για τις οποίες οι τελευταίοι ενημερώνονται με σχετικό έντυπο.
 • Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να σέβονται τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Στις περιπτώσεις που δε συμβαίνει αυτό επιβάλλονται σ’ αυτούς κυρώσεις.

Όμως οι μαθητές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εξακολουθούν να διατηρούν ακόμα και έξω από το σχολείο τους τη μαθητική τους ιδιότητα κι ότι κάθε δράση, συμπεριφορά και λόγος τους εκπροσωπεί ταυτόχρονα και το σχολείο στο οποίο φοιτούν, την εκπαιδευτική οικογένεια στην οποία ανήκουν. Οφείλουν, επομένως, να συναισθάνονται την ευθύνη της διαγωγής τους και μετά το πέρας του σχολικού τους ωραρίου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.