-Κανονισμός σεισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, γι’ αυτό και δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Επειδή η χώρα μας ανήκει σε μια σεισμογενή περιοχή, είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε να ζούμε με το σεισμό. Άρα πρέπει να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε ένα ενδεχόμενο σεισμό στην περιοχή μας.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται δοκιμαστικά, με σκοπό εξοικείωση των μαθητών με το φαινόμενο αυτό.

Σε περίπτωση που η σεισμική δόνηση γίνει:

Α. κατά τη διάρκεια της προσευχής:

Οι μαθητές μένουν ακίνητοι, προστατεύοντας το κεφάλι τους με τα χέρια τους ή τα βιβλία τους και περιμένουν με απόλυτη ησυχία τις οδηγίες της Διεύθυνσης του σχολείου.

Β. κατά την άνοδο ή κάθοδο προς τις αίθουσες:

1. Αν οι μαθητές βρίσκονται στην άνοδο, σταματούν χωρίς να φωνάζουν μέχρι να περάσει η σεισμική δόνηση και κατόπιν κάνουν μεταβολή και χωρίς να τρέχουν μεταβαίνουν με απόλυτη ησυχία στο προαύλιο.

2. Αν οι μαθητές βρίσκονται στην κάθοδο, σταματούν χωρίς να φωνάζουν μέχρι να περάσει η σεισμική δόνηση και κατόπιν χωρίς να τρέχουν μεταβαίνουν με απόλυτη ησυχία στο προαύλιο.

Γ. σε ώρα μαθήματος:

1. Οι μαθητές πρέπει να βρεθούν αμέσως κάτω από τα θρανία τους, για να προστατεύσουν το σώμα τους.

2. Στη θέση αυτή τηρούν απόλυτη ησυχία, για να μπορούν να ακούν τις οδηγίες του διδάσκοντος καθηγητή αλλά και της Διεύθυνσης.

3. Η εκκένωση της αίθουσας, καθώς και ολόκληρου του κτηρίου θα γίνει μόνο με το σύνθημα από τη Διεύθυνση και κατόπιν με εντολή του καθηγητή που βρίσκεται μέσα στην αίθουσα.

4. Για την εκκένωση του κτηρίου ακολουθούνται επακριβώς οι αναρτημένες οδηγίες και το ειδικό σχεδιάγραμμα που αντιστοιχεί για κάθε αίθουσα του σχολείου.

5. Κατά την κάθοδο προσπαθούμε να προστατεύσουμε το κεφάλι μας με κάποιο βιβλίο και περπατάμε με προσοχή, για να μην γίνει συνωστισμός στις σκάλες και με απόλυτη ησυχία φθάνουμε στο προαύλιο.

Δ. σε ώρα διαλείμματος:

1. Οι μαθητές που θα βρεθούν στο προαύλιο θα μετακινηθούν ήρεμα προς στο κέντρο του, για αποφύγουν κάθε πτώση από υλικά (σοφάδες – τούβλα κλπ.) και θα μείνουν ακίνητοι μέχρι το τέλος της σεισμικής δόνησης.

2. Οι μαθητές που θα βρεθούν στους διαδρόμους θα πρέπει να παραμείνουν στο κέντρο των διαδρόμων για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

3. Οι μαθητές που θα βρίσκονται στις αίθουσες θα βρεθούν αμέσως κάτω από τα θρανία.

4. Οι εφημερεύοντες καθηγητές την ώρα αυτή πρέπει να απαιτήσουν από τους μαθητές απόλυτη ησυχία για μπορούν όλοι μαζί να ακούσουν τις εντολές της Διεύθυνσης.

Σε περίπτωση σεισμικής δόνησης η ΗΡΕΜΙΑ είναι το πιο σημαντικό πράγμα.

Ο ΠΑΝΙΚΟΣ είναι πιο επικίνδυνος από τον ίδιο τον ΣΕΙΣΜΟ.

– Σκεφτείτε όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει η κάθε ενέργειά σας για τον εαυτό σας και τους άλλους.

– Σημείο συνάντησης με την οικογένειά σας έχουν καθοριστεί να είναι:

α) το Σχολείο ή

β) η γειτονική Πλατεία επί των οδών Κύπρου και Βεροίας.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ