-Οικιακή Οικονομία

1. σχετικά  με τη Διατροφή:

2. σχετικά με την Οργάνωση:

3. σχετικά με τα Οικονομικά της οικογένειας:

Το παιχνίδι των 5 ερωτήσεων!

Το παιχνίδι των 5 ερωτήσεων!

4. Λήψη αποφάσεων:

5. Η αξία του χρόνου:

Αφήστε μια απάντηση