Δημοσιευμένο στην κατηγορία e - Ανακύκλωση, Ανακοινώσεις, Κάνουμε Εργασίες, Οι εργασίες μας

Εγγραφή στην ομάδα e – Ανακύκλωση

Οι μαθητές της Α τάξης του σχολείου μας οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα «e – Ανακύκλωση», να συνδεθούν στον μαθητικό τους λογαριασμό, και μετά να κάνουν κλίκ στην ομάδα https://blogs.sch.gr/groups/anakyklosi/. Η ομάδα αυτή εξυπηρετεί το αντίστοιχο πρόγραμμα και είναι ιδιωτική. Επομένως οι μαθητές της Α τάξης, να κάνουν κλικ στο «Συμμετοχή στην Ομάδα»

Καλή επιτυχία, σας περιμένω εκεί!

Δημοσιευμένο στην κατηγορία e - Ανακύκλωση, Ανακοινώσεις, Κάνουμε Εργασίες, Οι εργασίες μας

e – Ανακύκλωση: Ομάδα, ιστολόγιο και Live Binder

Δημιιουργήσαμε νέα ομάδα e – Ανακύκλωση εδώ: https://blogs.sch.gr/groups/anakyklosi/

και νέο ιστολόγιο e – Ανακυκλωση εδώ: https://blogs.sch.gr/anakyklosi/

για να τα χρησιμοποιήσουμε στην περιβαλλοντική.

Έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες στον «φάκελο» http://www.livebinders.com/play/play_or_edit?id=252683 θα χρειαστείτε κλειδί για να τον ανοίξετε (βρείτε το στην ομάδα εδώ)

Γράψτε το ή αντιγράψτε το και κολήστε το στο πεδίο που το ζητάει και μετά με κλικ δείτε τις διάφορες καρτέλες με πληροφορίες. Για παράδειγμα στην πρώτη καρτέλα υπάρχουν 4 υποκαρτέλες με τις εταιρείες ανακύκλωσης. Δείτε αυτές κατά προτεραιότητα. Επίσης με αναζήτηση στο google βρείτε πληροφορίες και εικόνες.

Ήδη έχουν βγει οι πρώτες αφίσες, φτιάχνονται τα πρώτα κουτιά και έχουν βρεθεί τα πρώτα σημεία ανακύκλωσης. Συνεχίζουμε με περισσότερες αφίσες και με τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου.

Περισσότερα από Δευτέρα!