Δημοσιευμένο στην κατηγορία PDF, Κάνουμε Εργασίες, Πώς γίνεται;

Δημιουργία αρχείων PDF

Πολλές φορές χρειάζεται να αποθηκεύουμε τις εργασίες μας σε μορφή PDF και όχι σαν έγγραφα (doc) ή φύλλα υπολογισμών (xls) ή παρουσιάσεις (ppt).

Στην περίπτωση αυτή:

  • Αν έχουμε νέα έκδοση του MS-Office χρησιμοποιουμε την κατάλληλη επιλογή αποθήκευσης – εξαγωγή σε PDF.
  • Αν όχι, χρησιμοποιούμε το Open Office και κάνουμε εξαγωγή σε PDF.