Δημοσιευμένο στην κατηγορία Κάνουμε Εργασίες, Περιοδικό 12-13

Αρκτικόλεξο (περιοδικό Β3)

 1. _ _ _ _ _ _ _
 2. _ _ _ _ _ _ _
 3. _ _ _ _ _
 4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 5. _ _ _ _ _ _ _ _ _
 6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 8. _ _ _ _ _ _ _ _ _
 9. _ _ _ _ _ _ _ _ _
 10. _ _ _ _ _ _ _ _ _
 11. _ _ _ _
 12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Τα αρχικά των λέξεων σχηματίζουν μεγάλη γιορτή των χριστιανών.

 1. Γεννήθηκε τη μέρα που ψάχνουμε
 2. Κυριαρχούσαν την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός
 3. Ήρθε το βράδυ στον ύπνο του άγγελος
 4. Θλιβερό γεγονός αυτό
 5. … και Φαρισαίος. Γνωστή παραβολή του Χριστού
 6. Αυτοκράτορας την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός
 7. Η πρώτη προφητεία στην Κ.Δ γίνεται την…
 8. Γιορτάζεται η… αυτή τη μέρα
 9. Η Μαρία οδηγείται στο Ναό, γιορτάζεται στα…
 10. Η πόλη που μεγάλωσε ο Χριστός
 11. Ο ……….. Του Σολομώντα – Μοναδικός για τους Ισραηλίτες
 12. Λέμε «Αληθώς ο Κύριος» την …..