Δημοσιευμένο στην κατηγορία Χωρίς κατηγορία

Η ευρωπαϊκή μου ταυτότητα

Όλοι μας γνωρίζουμε πως η ευρωπαϊκή ταυτότητα ενός ατόμου είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτοπροσδιορίζει τους πολίτες που ανήκουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα και συμβάλλει καθοριστικά στην αυτογνωσία τους. Συγκεκριμένα, αυτή περιλαμβάνει την ιθαγένεια των κρατών που ζουν στην Ευρώπη. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά και ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν την εθνική από την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Είναι γνωστό πως στη σημερινή εποχή, τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου είναι ποικίλα. Η ταυτότητα αυτή επιτρέπει σε ένα άτομο να μετακινείται και να διαμένει ελεύθερα και με ασφάλεια σε οποιαδήποτε χώρα ενταγμένη στην Ευρώπη. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα ψήφου, εκλογής αλλά και συνδιαλλαγής με κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης. Όλα αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται εγγυημένα και αποτελεσματικά από τη συγκεκριμένη ταυτότητα και εντάσσουν τον πολίτη στην Ε.Ε. παρέχοντάς του προϋποθέσεις ευημερίας και ποιοτικής ζωής μέσα σε πλαίσια διευρυμένων συνόρων.

Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα μπορεί να κρύβει ορισμένους κινδύνους που είναι ικανοί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, μεγάλης εμβέλειας. Αν κοιτάξουμε την κατάσταση πιο προσεκτικά, θα παρατηρηθεί πως υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη δυνατότητα να συγκρουστεί η ευρωπαϊκή με την εθνική ταυτότητα. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, ένα κράτος κινδυνεύει να ξεχάσει την πολύτιμη ιστορία του και να αλλοτριώσει τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμά του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, η μοναδικότητα του έθνους και τα στοιχεία που τον ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα ξεθωριάζουν και η χώρα οδηγείται στην ομοιογένεια και στην ισοπεδωτική μαζοποίηση. Γι’ αυτό τον λόγο, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να δίνεται έμφαση στην προσωπικότητα κάθε λαού. Με λίγα λόγια, η ευρωπαϊκή ταυτότητα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο ένα πολίτη της Ε.Ε. και δημιουργεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους ανθρώπους της υπό ασφαλείς όμως προϋποθέσεις.

14_10_15_small

Αφήστε μια απάντηση