Άρθρα με ετικέτα Σεμινάρια

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην εφαρμογή των αρχών της Ειδικής Αγωγής κατά τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων πραγματοποιήθηκε στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου Γυμνασίου για τους φιλολόγους του 2ου και 5ου Γυμνασίου από τη σύμβουλο φιλολόγων κ. Βόντσα. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι αρχές της Ειδικής Αγωγής, το νομοθετικό πλαίσιο και οι δομές Ειδικής Αγωγής στη διδακτική πράξη. […]