Άρθρα με ετικέτα Παγκόσμιες ημέρες

Οι μαθητές μας καλούνται σήμερα 15 Σεπτέμβρη να αναπτύξουν το παρακάτω θέμα: «Η ποιότητα της Δημοκρατίας αναδεικνύεται από την ελεύθερη έκφραση των απόψεων όλων των πολιτών και από την ενθάρρυνση της καλλιέργειας ενός πολιτισμού ανεκτικότητας. Η πολιτική ανεκτικότητα προϋποθέτει την ελευθερία της έκφρασης, τον ανοικτό διάλογο και το σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων. Εναπόκειται στους […]