Άρθρα: Προσκλήσεις ενδιαφέροντος

 

Το 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει (Πράξη του Σ.Δ.  74/20-3-2017) διδακτική επίσκεψη στη  Θεσσαλονίκη, για τη Β’ τάξη και καλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 27/3/2017, και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου. Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφ. Β, άρθ.10 της ΥΑ 33120/ΓΔ4.(Τεύχος Β΄681/06-03-2017).

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

 1. Προορισμός: Θεσσαλονίκη
 2. Ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί για τη Τετάρτη 29/3/2017 και ώρα 8.00 π.μ. και η επιστροφή την ίδια μέρα στις 18.10 μ.μ
 3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Β’ Τάξη: 40 μαθητές και 3 καθηγητές(ένας αρχηγός και δύο συνοδοί).
 4. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορείο.
 5. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως. Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μεταφορά των μαθητών εντός της Θεσσαλονίκης αποφασισθεί από τους συνοδούς καθηγητές.
 6. Η μετακίνηση των συνοδών – καθηγητών (σύνολο 3) θα είναι δωρεάν.
 7. Πρόσθετες προδιαγραφές μέσων μετακίνησης:
 • Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει κλιματιζόμενα λεωφορεία (όχι διώροφα)με μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο που να έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, έλεγχος ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.).
 • Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου.
 • Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ).
 • Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 • Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, τη Δευτέρα 27/3/2016, και ώρα 11:15 π. μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας( όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες), χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.
 • Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και θα είναι πιο προσιτή στην τιμή. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.

Η  Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

 

Παπανικοπούλου Πανάγιω

Tο 2o Γυμνάσιο Kοζάνης αποφάσισε (Πράξη του Σ.Δ.  73/20-3-2017) τριήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή  στις 23, 24 και 25 Απριλίου 2017 στην Θράκη στο πλαίσιο του προγράμματος: «Υδροβιότοποι – Αρπακτικά Πτηνά». Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο κατά τα προβλεπόμενα κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφ. Β, άρθ.10 της ΥΑ 33120/ΓΔ4.(Τεύχος Β΄681/06-03-2017).

Καλούνται οι κατά το νόμο δικαιούχοι που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν ως την Tρίτη

28-3-2017 και ώρα 11:00  ΚΛΕΙΣΤΕΣ τις προσφορές τους στο 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Ημερομηνίες μετακίνησης: Κυριακή 23, Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Προορισμός: Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη

Πρόγραμμα εκδρομής (συνοπτικά):

Κυριακή 23/4/2017: Κοζάνη-Αλεξανδρούπολη-Δαδιά
  08:00 Αναχώρηση από Κοζάνη για Αλεξανδρούπολη.
  13:30 Άφιξη στην Αλεξανδρούπολη-Γεύμα-Ελεύθερος χρόνος-Αναχώρηση για Δαδιά.
  19:00 Άφιξη στη Δαδιά-Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο-Ελεύθερος χρόνος-Δείπνο-Διανυκτέρευση.
Δευτέρα 24/4/2017: Δαδιά-Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Αλεξανδρούπολη
  07:30 Ξύπνημα-Πρωινό στο Ξενοδοχείο-Αναχώρηση για Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς.
  09:00 Ενημέρωση από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Πεζοπορία στο δάσος-Παρακολούθηση Αρπακτικών στο Παρατηρητήριο.
  13:30 Γεύμα-Ελεύθερος χρόνος-Αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη.
  17:00 Άφιξη στην Αλεξανδρούπολη-Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο-Ελεύθερος χρόνος-Δείπνο-Διανυκτέρευση.
Τρίτη 25/4/2017: Αλεξανδρούπολη-Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου-Κοζάνη
  08:00 Ξύπνημα-Πρωινό στο Ξενοδοχείο-Αναχώρηση για Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.
  11:00 Ενημέρωση από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου-Επίσκεψη στο Δέλτα.
  14:00 Γεύμα-Ελεύθερος χρόνος-Αναχώρηση για Κοζάνη.
  21:00 Άφιξη στην Κοζάνη.

Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Μαθητές: 19  με έναν αρχηγό και 1 συνοδό καθηγητή.

Σύνολο: 21 άτομα.

Από το δικαιούχο που θα αναλάβει τη μετακίνηση ζητείται η κατάθεση προσφορών για:

1) Μεταφορά με 1 Λεωφορείο από Κοζάνη σε Αλεξανδρούπολη, Δαδιά, Δέλτα Έβρου και αντιστρόφως πολυτελές, κλιματιζόμενο που να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλπ.). Το Λεωφορείο πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου όλο το 24ωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για τις μετακινήσεις των μαθητών, όποτε αυτό ζητηθεί από τους συνοδούς καθηγητές, ακόμη και σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις μετακινήσεων εντός των πόλεων  ή και σε κοντινές αποστάσεις από τις πόλεις. Το Τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για την άψογη συμπεριφορά του οδηγού και συνοδηγού,  το ότι δε θα καπνίζει  στο λεωφορείο και την άριστη συνεργασία του με τους συνοδούς καθηγητές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης του συγκεκριμένου Τουριστικού από μελλοντική μετακίνηση των μαθητών του Σχολείου.

2) Διαμονή των μαθητών στις 23 και 24/4 σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Αλεξανδρούπολη και ξενοδοχείο-ξενώνα στη Δαδιά 3 αστέρων , σε  5 τρίκλινα δωμάτια, 2 δίκλινα  με το δικό τους μπάνιο, όλα στον ίδιο όροφο/πτέρυγα του ξενοδοχείου. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (εκτός από πισίνες) πρέπει να είναι στην διάθεση του σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διαμονή (θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ). Η παρουσία ιδιωτικού φρουρού ή θυρωρού στο ξενοδοχείο θα αξιολογηθεί θετικά. Στην προσφορά του Τουριστικού γραφείου πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η οποθεσία/διεύθυνση και η ιστοσελίδα του προτεινόμενου ξενοδοχείου (εφόσον αυτή υπάρχει).

3) Πρωινό εντός του ξενοδοχείου.

4) Η μετακίνηση, διαμονή σε 2 μονόκλινα δωμάτια, το πρωινό των 2 συνοδών καθηγητών πρέπει να είναι δωρεάν και να μην επιβαρύνουν τους μαθητές.

5) Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου) και κατ’ άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση.

6) Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όλων των εκδρομέων και κατ’ άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση (προαιρετική επιλογή του Σχολείου).

7) Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

8) Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική τιμή κατά άτομο  (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ) .

9) Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την Τρίτη 28/3/2017, και ώρα 11:15 π.μ στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Σε περίπτωση έκτακτης μη συμμετοχής ορισμένων μαθητών το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Ο Διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και θα είναι πιο προσιτή στην τιμή. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.

Το Σχολείο θα επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο αυτές παραμέτρους (σχέση ποιότητας-τιμής). Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που θα συνταχθεί με συνεργασία των δύο πλευρών, θα καταγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι παροχές του Γραφείου (με βάση την παρούσα προκήρυξη)

Από τη Δ/νση του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

Το 2o Γυμνάσιο Kοζάνης αποφάσισε (Πράξη του Σ.Δ.  71/8-3-2017) διήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή  στις 5 και 6 Απριλίου 2017 στην Κόνιτσα στο πλαίσια του προγραμμάτος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  «Τα μαστοροχώρια του Βοΐου-Πεντάλοφος». Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφ. Β, άρθ.10 της ΥΑ 33120/ΓΔ4.(Τεύχος Β΄681/06-03-2017)

Καλούνται οι κατά το νόμο δικαιούχοι που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν ως την Πέμπτη

23-3-2017 και ώρα 12:00  ΚΛΕΙΣΤΕΣ τις προσφορές τους στο 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Ημερομηνίες μετακίνησης: Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Προορισμός-Διαδρομή: Κοζάνη-Κόνιτσα-Πυρσόγιαννη-Πεντάλοφος-Κοζάνη

Πρόγραμμα εκδρομής (συνοπτικά):

Τετάρτη  5/4/ 2017                 8:00 π. μ.:        Αναχώρηση από το σχολείο

12.30 π. μ.:       Άφιξη στην Κόνιτσα

1.00 -6.00 μ. μ  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΠΕ

6.00-8.00 μ. μ :Τακτοποίηση στον ξενώνα του ΚΠΕ-Ελεύθερος χρόνος-   Φαγητό- Διανυκτέρευση

Πέμπτη 6/4/2017                  8.00-9.00 π.μ   Πρωινό

9.00-1.00 μ.μ    Αναχώρηση για Πυρσόγιαννη. Συνέχιση του προγράμματος

1.00μ.μ              Αναχώρηση για Πεντάλοφο

2.30-3.30 μ.μ.    Γεύμα

4.00 μ.μ -7.00 μ.μ Εργασία μαθητών στον Πεντάλοφο

8.30-9.00 μ.μ.     Επιστροφή στην Κοζάνη

 

 

Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Μαθητές:21  με έναν  αρχηγό  και έναν συνοδό καθηγητή: 2

Σύνολο: 23 άτομα.

Από το δικαιούχο που θα αναλάβει τη μετακίνηση ζητείται η κατάθεση προσφορών για:

1) Μεταφορά με 1 Λεωφορείο από την Κοζάνη στην Κόνιτσα-Πυρσόγιαννη-Πεντάλοφο-Κοζάνη πολυτελές, κλιματιζόμενο που να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλπ.). Το Λεωφορείο πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου όλο το 24ωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για τις μετακινήσεις των μαθητών, όποτε αυτό ζητηθεί από τους συνοδούς καθηγητές, ακόμη και σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις μετακινήσεων εντός των πόλεων  ή και σε κοντινές αποστάσεις από τις πόλεις. Το Τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για την άψογη συμπεριφορά του οδηγού και συνοδηγού,  το ότι δε θα καπνίζει  στο λεωφορείο και την άριστη συνεργασία του με τους συνοδούς καθηγητές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης του συγκεκριμένου Τουριστικού από μελλοντική μετακίνηση των μαθητών του Σχολείου.

2) Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου) και κατ’ άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση .

3) Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όλων των εκδρομέων και κατ’ άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση (προαιρετική επιλογή του Σχολείου).

4) Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

5) Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική τιμή κατά άτομο  (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ) .

6) Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την Πέμπτη 23/3/2017, και ώρα 12:30 μ.μ στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Σε περίπτωση έκτακτης μη συμμετοχής ορισμένων μαθητών το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Ο Διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και θα είναι πιο προσιτή στην τιμή. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.

Το Σχολείο θα επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο αυτές παραμέτρους (σχέση ποιότητας-τιμής). Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που θα συνταχθεί με συνεργασία των δύο πλευρών, θα καταγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι παροχές του Γραφείου (με βάση την παρούσα προκήρυξη)

 

Από τη Δ/νση του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

Το 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει μία εκπαιδευτική επίσκεψη στη  Θεσσαλονίκη, για τη Γ’ τάξη και καλεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011 και την πράξη 70η/1-3-2017 του Συλλόγου διδασκόντων, τους κατά το νόμο δικαιούχους  που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 10/3/2017, και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου. Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

 1. Προορισμός: Γ’ Τάξη: Μονή Λαζαριστών-Θεσσαλονίκη
 2. Ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί για την ΤΡΊΤΗ 28/3/2017 και ώρα 8.00 π.μ. και η επιστροφή την ίδια μέρα στις 16.10 μ.μ
 3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Γ’ Τάξη: 59 μαθητές και 3 καθηγητές(ένας αρχηγός και δύο συνοδοί).
 4. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με ένα (01) λεωφορείο.
 5. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως. Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μεταφορά των μαθητών εντός της Θεσσαλονίκης αποφασισθεί από τους συνοδούς καθηγητές.
 6. Η μετακίνηση των συνοδών – καθηγητών (σύνολο 3) θα είναι δωρεάν.
 7. Πρόσθετες προδιαγραφές μέσων μετακίνησης:
 • Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία που να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.).
 • Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου.
 • Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ).
 • Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 • Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την Παρασκευή 10/3/2017, και ώρα 11:40 μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου.
 • Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας( όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες), χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.

Η  Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

Παπανικοπούλου Πανάγιω

Το 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο  Βελβεντό Κοζάνης, στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Τα μαστοροχώρια του Βοΐου-Πεντάλοφος» και καλεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011 και την πράξη του Σ.Δ. 68η/24-2-2017, τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη  2/3/2017, και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου. Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

 1. Προορισμός: Βελβεντό Κοζάνης
 2. Ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί για τη Τρίτη 14/3/2017 και ώρα 8.00 π.μ. και η επιστροφή την ίδια μέρα στις 16.10 μ.μ
 3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 18 μαθητές και 2καθηγητές (ένας αρχηγός και ένας συνοδός).
 4. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με 1 λεωφορείο.
 5. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών από την Κοζάνη στο Βελβεντό και αντιστρόφως. Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μεταφορά των μαθητών εντός των ορίων του αντίστοιχου δήμου αποφασισθεί από τους συνοδούς καθηγητές.
 6. Η μετακίνηση των συνοδών – καθηγητών (σύνολο 2) θα είναι δωρεάν.
 7. Πρόσθετες προδιαγραφές μέσων μετακίνησης:
 • Ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει κλιματιζόμενο λεωφορείο με μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο που να έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, έλεγχος ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.).
 • Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του δικαιούχου.
 • Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ).
 • Μαζί με την προσφορά, κάθε δικαιούχος θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 • Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την Πέμπτη 2/3/2017, και ώρα 11:15 π. μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας( όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες), χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.
 • Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και θα είναι πιο προσιτή στην τιμή. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.

Η  Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

Παπανικοπούλου Πανάγιω

Το 2o Γυμνάσιο Kοζάνης αποφάσισε (Πράξη του Σ.Δ.  69 /24-2-2017) τριήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή  στις 30, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017 στην Θράκη στα πλαίσια του προγραμμάτος : << Μαθητές-δημοσιογράφοι εν δράσει….». Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο κατά τα προβλεπόμενα στο α’ 7 και 14 της ΥΑ 129287/Γ2. Καλούνται οι κατά το νόμο δικαιούχοι που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν ως την Πέμπτη 2-3-2017 και ώρα 11:00  ΚΛΕΙΣΤΕΣ τις προσφορές τους στο 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Ημερομηνίες μετακίνησης: Πέμπτη 30, Παρασκευή 31 Μαρτίου και Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Προορισμός: Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη

Πρόγραμμα εκδρομής (συνοπτικά): 

Πέμπτη 30/3 2017 7:30 π. μ.: Αναχώρηση από το σχολείο
12.30 π. μ.: Άφιξη στους Φιλίππους
14.00 -16.00 μ. μ Περιήγηση στην Καβάλα ( Φρούριο)
17.00 μ. μ. : Άφιξη στην Ξάνθη- τακτοποίηση στο ξενοδοχείο –
περιήγηση στην παλιά πόλη (Σπίτι Σκιάς- Σπίτι Χατζιδάκη)-Φαγητό
10.00 μ. μ.: Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Παρασκευή 31/3/2017 8.00-9.00 π.μ Πρωινό στο ξενοδοχείο
9.00 π.μ Αναχώρηση για Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σαπών Κομοτηνής
10.00 -12.00 π.μ Παρακολούθηση προγράμματος
12.00 -13.30 π.μ Επίσκεψη στη Μαρώνεια
14.00 π.μ -16.00 μ.μ Περιήγηση στην Αλεξανδρούπολη –Φαγητό
17. 00 μ.μ Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην Κομοτηνή
18.00 μ.μ Περιήγηση στην πόλη ( Φρούριο, Πύργος Ωρολογίου, Εσκί
Τζαμί)
21.00 μ.μ Νυχτερινή έξοδος σε ταβέρνα
Σάββατο 1/4 /2017 8.00-9.00 π.μ Πρωινό
9.30 π.μ Μουσείο καλαθοπλεκτικής ( Θρυλόριο)
10.30 π.μ Αναχώρηση για Πόρτο Λάγος
11.30 π.μ – 13.30 μ.μ Πόρτο Λάγος -Βιστωνίδα
13.30 μ.μ Άφιξη στα Άβδηρα
15.30 μ.μ Άβδηρα ( Μουσείο- Αρχαιολογικός χώρος)
9.00 μ.μ Επιστροφή στην Κοζάνη
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Μαθητές:34  με έναν  αρχηγό (Ντάμπου Μαρία ) και συνοδούς καθηγητές: 2

Σύνολο: 37 άτομα.

Από το δικαιούχο που θα αναλάβει τη μετακίνηση ζητείται η κατάθεση προσφορών για:

1) Μεταφορά με 1 Λεωφορείο από την Κοζάνη στην Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη, και αντιστρόφως πολυτελές, κλιματιζόμενο που να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλπ.). Το Λεωφορείο πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου όλο το 24ωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για τις μετακινήσεις των μαθητών, όποτε αυτό ζητηθεί από τους συνοδούς καθηγητές, ακόμη και σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις μετακινήσεων εντός των πόλεων  ή και σε κοντινές αποστάσεις από τις πόλεις. Το Τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για την άψογη συμπεριφορά του οδηγού και συνοδηγού,  το ότι δε θα καπνίζει  στο λεωφορείο και την άριστη συνεργασία του με τους συνοδούς καθηγητές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης του συγκεκριμένου Τουριστικού από μελλοντική μετακίνηση των μαθητών του Σχολείου.

2) Διαμονή των μαθητών στις 30, 31/3 και 1/4 σε ξενοδοχεία 4 αστέρων των πόλεων Ξάνθης και Κομοτηνής , σε  6 τρίκλινα δωμάτια, 3  τετράκλινα ,2 δίκλινα  με το δικό τους μπάνιο, όλα στον ίδιο όροφο/πτέρυγα του ξενοδοχείου. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (εκτός από πισίνες) πρέπει να είναι στην διάθεση του σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διαμονή (θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ). Η παρουσία ιδιωτικού φρουρού ή θυρωρού στο ξενοδοχείο θα αξιολογηθεί θετικά. Στην προσφορά του Τουριστικού γραφείου πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η τοποθεσία/διεύθυνση και η ιστοσελίδα του προτεινόμενου ξενοδοχείου (εφόσον αυτή υπάρχει).

3) Πρωινό εντός του ξενοδοχείου.

4) Η μετακίνηση, διαμονή σε 3 μονόκλινα δωμάτια, το πρωινό των 3 συνοδών καθηγητών πρέπει να είναι δωρεάν και να μην επιβαρύνουν τους μαθητές.

5) Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου) και κατ’ άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση .

6) Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όλων των εκδρομέων και κατ’ άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση (προαιρετική επιλογή του Σχολείου).

7) Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

8) Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική τιμή κατά άτομο  (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ) .

9) Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την Πέμπτη 2/3/2017, και ώρα 11:15 π.μ στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Σε περίπτωση έκτακτης μη συμμετοχής ορισμένων μαθητών το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Ο Διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και θα είναι πιο προσιτή στην τιμή. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.

Το Σχολείο θα επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο αυτές παραμέτρους (σχέση ποιότητας-τιμής). Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που θα συνταχθεί με συνεργασία των δύο πλευρών, θα καταγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι παροχές του Γραφείου (με βάση την παρούσα προκήρυξη)

Από τη Δ/νση του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

Ιαν 17
27

Κοζάνη 27/1/2017

Αρ. Πρωτ. 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βίγλα Πισοδερίου

Το 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στη  Βίγλα Πισοδερίου , για τη Γ’ τάξη και καλεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 1/2/2016, και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου. Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

 1. Προορισμός: Βίγλα Πισοδερίου
 2. Ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί για τη Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 8.00 π.μ. και η επιστροφή την ίδια μέρα στις 16.10 μ.μ
 3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Γ’ Τάξη: 57 μαθητές και 3 καθηγητές(ένας αρχηγός και δύο συνοδοί).
 4. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορείο.
 5. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών από την Κοζάνη στη Βίγλα και αντιστρόφως. Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μεταφορά των μαθητών εντός της Θεσσαλονίκης αποφασισθεί από τους συνοδούς καθηγητές.
 6. Η μετακίνηση των συνοδών – καθηγητών (σύνολο 3) θα είναι δωρεάν.
 7. Πρόσθετες προδιαγραφές μέσων μετακίνησης:
 • Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει κλιματιζόμενα λεωφορεία (όχι διώροφα)με μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο που να έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, έλεγχος ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.).
 • Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου.
 • Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ).
 • Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 • Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την Τετάρτη 1/2/2017, και ώρα 11:30 π. μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας( όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες), χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.
 • Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και θα είναι πιο προσιτή στην τιμή. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.

Η  Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

 

Παπανικοπούλου Πανάγιω