Άρθρα: Αποφάσεις Συλλόγου καθηγητών

thanks

 

 

Ευχαριστούμε  το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης για το δανεισμό θεατρικών κοστουμιών για την παράσταση των μαθητών μας, καθώς και τον πατέρα μαθητή του σχολείου μας τον κ. Κώστα Καραμάνη για τη βοήθεια που προσφέρει αφιλοκερδώς σε κάθε ανάγκη του σχολείου μας.

Ημερομηνία Α’ Τάξη  (8:15 π.μ.) Β’ Τάξη (10:15 π.μ.) Γ’ Τάξη (8:15 π.μ.)
Τρίτη    22/5/12 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Πέμπτη 24/5/12 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΕΛΕΝΗ
Τρίτη    29/5/12 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πέμπτη 31/5/12 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΛΙΑΔΑ ΓΛΩΣΣΑ
Τετάρτη  6/6/12 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ/

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Πέμπτη  7/6/12 ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Παρασκευή  8/6/12 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Δευτέρα 11/6/12 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Τρίτη  12/6/12 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ/

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τετάρτη 13/6/12 ΓΑΛΛΙΚΑ/

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΝΕΟΕΛΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Πέμπτη  14/6/12 ΝΕΟΕΛΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΩΓΗ
Τρίτη  19/6/12 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κοινοποίηση: Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας, Δήμος Κοζάνης, Δ/νση Δ΄θμιας Εκπ/σης Κοζάνης.

Στην Κοζάνη σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο γραφείο των καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης συνεδρίασε ο Σύλλογος των καθηγητών μετά από πρόσκληση του διευθυντή του σχολείου κυρίου Τσιτούρα Γεωργίου με θέμα την συγχώνευση 2ου και 5ου Γυμνασίου Κοζάνης σε μία ενιαία σχολική μονάδα.

Ο Σύλλογος των καθηγητών αφού έλαβε υπόψη του: 1) τις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει σχολικές μονάδες και ιδιαίτερα αυτές που συστεγάζονται 2) το γεγονός ότι το 2ο Γυμνάσιο συστεγάζεται με το 5ο και είναι υποψήφιο για συγχώνευση 3)τις αρνητικές συνέπειες της συγχώνευσης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 4) τις απόψεις των καθηγητών του σχολείου σχετικά με το θέμα της συγχώνευσης

αποφασίζει ομόφωνα να μην αποδεχτεί το σχεδιασμό συγχώνευσης 2ου και 5ου Γυμνασίου Κοζάνης σε μια σχολική μονάδα για τους παρακάτω λόγους:

  • Τα δύο σχολεία 2ο και 5ο Γυμνάσιο έχουν ικανοποιητικό μαθητικό πληθυσμό τριακόσιους με τριακόσιους πενήντα μαθητές το καθένα, πολλά χρόνια στεγάζονται στο ίδιο κτίριο και λειτουργούν εύρυθμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.  Αντίθετα η συγχώνευση θα δημιουργήσει περισσότερα.
  • Η συγχώνευση των δύο σχολείων θα οδηγήσει σε μια σχολική μονάδα δυσλειτουργική με μεγάλο μαθητικό πληθυσμό εφτακοσίων περίπου μαθητών και Σύλλογο καθηγητών ογδόντα ατόμων και θα δημιουργήσει ένα σχολείο στρατώνα, όπου ο μαθητής θα νιώθει πνιγμένος μέσα στην ανωνυμία.
  • Ένα τέτοιο αχανές απρόσωπο και δυσκίνητο σχολείο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, καθώς οι καθηγητές όχι μόνο δε θα γνωρίζουν τους μαθητές τους, αλλά και μεταξύ τους δεν θα γνωρίζονται. Αντίθετα ένα μικρό σχολείο σύμφωνα με μελέτες, είναι πιο ευέλικτο και αποδοτικό, γιατί οι καθηγητές γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους και τα προβλήματά τους. Ελέγχει και αποτρέπει πιο εύκολα διάφορα προβλήματα σχολικής παραβατικότητας τα οποία θα αυξηθούν στο αχανές σχολείο που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί.
  • Θεωρούμε πως το σχολείο μας στο σημερινό του μέγεθος προσφέρει στους μαθητές μας περισσότερες δυνατότητες για ουσιαστική συμμετοχή,  υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων προγραμμάτων με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει. Αντίθετα ένα μεγάλο σχολείο 700 μαθητών με την έλλειψη ευελιξίας που το χαρακτηρίζει αποτρέπει κάθε καινοτόμα προσπάθεια και πρωτοβουλία εν τη γενέσει της.
  • Είναι αδιανόητο στο όνομα της οικονομικής κρίσης που περνά η χώρα μας να συγχωνεύονται σχολεία στην προσπάθεια να εξοικονομηθούν κάποιοι πόροι αδιαφορώντας για τα παιδαγωγικά προβλήματα, την επιδείνωση της ποιότητας των σπουδών και των συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών που θα προκαλέσει η συγχώνευση.
  • Η πολιτεία και οι εκπρόσωποί της πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και να διαμορφώσουν με τις αποφάσεις τους συνθήκες αξιοπρεπείς για τη διαβίωση και τη μάθηση στο σχολείο και στην τάξη ειδικότερα.  Οφείλουν όλοι να σεβαστούν τη βούληση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και να μην επιμείνουν στην ιδέα της συγχώνευσης και δημιουργίας ενός πολυδύναμου σχολείου με τριάντα μαθητές σε κάθε τάξη ενάντια στις διεθνείς προδιαγραφές. Θέλουμε ένα Δημόσιο σχολείο, δημοκρατικό, λειτουργικό και ανθρώπινο που πάνω απ όλα θα σκέφτεται το μαθητή.