Μαθητικό δυναμικό


statistika.gif ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
A’ Τάξη Β’ Τάξη Γ’ Τάξη
Τμ. Αγόρια Κορίτσια Τμ. Αγόρια Κορίτσια Τμ. Αγόρια Κορίτσια
A1 B1 Γ1
A2 B2 Γ2
A3 B3 Γ3
A4
Συν. Συν. Συν.

Γενικό σύνολο μαθητών σχολείου

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο


Αφήστε μια απάντηση