Ιστορικό


Το 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης ξεκινάει την παρουσία του σε ένα ιστορικό κτίριο της πόλης, το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Κοζάνης το οποίο χτίστηκε το 1899 με δωρεά των αδερφών Βασίλειου και Λάμπρου Βαλταδώρου. Το 1900 οργανώνεται και λειτουργεί σε πλήρες εξατάξιο Γυμνάσιο με πρώτο γυμνασιάρχη τον Παναγιώτη Λιούφη και δέχεται μετά από επιτυχείς εισιτήριες εξετάσεις μαθητές που τέλειωναν τις Αστικές σχολές αρρένων και μαθήτριες που τελείωναν το Παρθεναγωγείο. Στον πρώτο όροφο λειτουργεί η Α’ αστική σχολή και στον Β’ όροφο το Γυμνάσιο. Ένα από τα επιγράμματα που βρίσκονται πάνω από τις εισόδους του διδακτηρίου αναφέρει:

<<ΔΡΑΞΑΣΘΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΗ ΠΟΤΕ ΟΡΓΙΣΘΗ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΙΣΘΕ ΕΞ ΟΔΟΥ ΔΙΚΑΙΑΣ . ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΣ ΕΥΡΕ ΣΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΣ ΟΣ ΕΥΡΕ ΦΡΟΝΗΣΙΝ…>>.

Έτσι άρχισε η πορεία ενός ιστορικού Γυμνασίου που μόρφωσε χιλιάδες παιδιά της Κοζάνης και της γύρω περιοχής. Το 1936-37 το Μικτό Γυμνάσιο Κοζάνης γίνεται οκτατάξιο χωρίζεται σε αμιγές Γυμνάσιο Αρρένων που μένει στο Βαλταδώρειο και σε Γυμνάσιο θηλέων. Στη διάρκεια της Κατοχής το κτίριο εντάσσεται από τους Γερμανούς κατακτητές και γίνεται διοικητήριο ενώ το σχολείο υπολειτουργεί κάτω από δραματικές συνθήκες σε διάφορους άλλους χώρους. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή γίνεται το 1964 όταν το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο από εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων που ήταν ως τότε χωρίζεται σε 1ο και 2ο Γυμνάσιο και σε Λύκειο. Το 2ο Γυμνάσιο τότε στεγαζόταν σε ιδιόκτητο οίκημα επί της οδού Φον Κοζάνη.

Μετά την Απριλιανή Δικτατορία κατά την οποία είχε επανέρθει το παλιό καθεστώς στην οργάνωση και των σχολείων και με την αξιόλογη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση το 1976 το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Αρρένων ξαναχωρίζεται σε 1ο-2ο Γυμνάσιο και σε δύο Λύκεια. Το 2ο Γυμνάσιο από το 1976-1979 μετακινήθηκε και συστεγάστηκε με το 6ο Δημοτικό σχολείο ώσπου το 1979 επιστρέφει στο Βαλταδώρειο, ενώ το 1981 γίνεται μικτό όπως όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Το 1996 το 2ο Γυμνάσιο μεταφέρεται στο ενοικιαζόμενο κτίριο Χριστοφορίδη όπου και λειτουργεί ως το 1998. Το Σεπτέμβριο του 1998 μεταφέρεται, οριστικά πια, στο καινούργιο κτίριο της οδού Φιλίππου μαζί με το 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης.Αφήστε μια απάντηση