Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ορίζονται οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων, οι οποίοι:

 • Τακτοποιούν και τηρούν τις καρτελοθήκες του τμήματος κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.
 • Ελέγχουν την πληρότητα των ατομικών στοιχείων των μαθητών στις καρτέλες. (Καλό είναι να διασταυρώνονται τηλέφωνα και διευθύνσεις με την πρώτη ευκαιρία)
 • Προετοιμάζουν κι ενημερώνουν το Βιβλίο φοίτησης του τμήματος.
 • Ορίζουν τους απουσιολόγους και τους επιμελητές.
 • Καταχωρούν τις απουσίες από το ημερήσιο δελτίο στο βιβλίο φοίτησης.
 • Ενημερώνουν τους  γονείς – κηδεμόνες με υπηρεσιακό σημείωμα, μόλις οι απουσίες του μαθητή φθάσουν συνολικά τις 30. Όταν ξεπεραστούν οι 30 απουσίες, η ενημέρωση γίνεται κάθε πρώτο 5ήμερο του μήνα για τις απουσίες του προηγούμενου μηνός. (Χρήσιμη είναι η ύπαρξη αντιγράφων)
 • Δικαιολογούν τις απουσίες ως εξής:
 • Απουσίες δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα του μαθητή το πολύ μέχρι τη 10 ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.
 • Τα δικαιολογητικά πρωτοκολλούνται.
 • Αν πρόκειται για απουσίες περισσοτέρων των τριών συνεχομένων ημερών το δικαιολογητικό πρέπει να συνοδεύεται και από ιατρική βεβαίωση.
 • Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες και συνολικά μέχρι 10 ημέρες το χρόνο.
 • Σημειώνουν στο βιβλίο φοίτησης των απουσιών με:
 • Μπλε χρώμα όσες απουσίες δικαιολογούνται από κηδεμόνα
 • Κόκκινο χρώμα όσες δικαιολογούνται με βεβαίωση γιατρού
 • Πράσινο χρώμα δίνεται σε απουσίες που γίνονται ύστερα από άδεια του Διευθυντή.
 • Στις αποβολές ελέγουν αν είναι καταχωρημένες στο βιβλίο ποινών και σημειώνουν δίπλα στην ποινή ΩΑ για ωριαία αποβολή, ΗΑ για ημερήσια αποβολή και Α για πολυήμερη αποβολή. 
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου:
 • αθροίζουν τις απουσίες (σύνολο απουσιών – σύνολο δικαιολογημένων) και τις καταχωρούν στο βιβλίο φοίτησης και στην ατομική καρτέλα του μαθητή ύστερα από πράξη του συλλόγου για δικαιολόγηση.
 • Ελέγχουν την ορθότητα των καταχωρημένων απουσιών-βαθμών στο ατομικό δελτίο προόδου και στην ατομική καρτέλα του μαθητή.
 • Σφραγίζουν και υπογράφουν το ατομικό δελτίο προόδου και τους απολυτήριους τίτλους των μαθητών.
 • Οι υπεύθυνοι της Γ΄ τάξης συγκεντρώνουν τα πιστοποιητικά γέννησης και τις φωτογραφίες των μαθητών.

Πίνακας απουσιών


ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. 0-64 Δικαιολογημένες ή Αδικαιολόγητες Επαρκής Εξετάζεται κανονικά τον Μάϊο
2. 65 Αδικ/τες Ανεπαρκής Φοιτά ξανά
3. 64 Αδικ/τες και 50 Δικ/μένες Σύνολο 114 Επαρκής Εξετάζεται κανονικά τον Μάϊο
4. 64 Αδικ/τες και100 Δικ/μένες Σύνολο 164 Επαρκής Εξετάζεται κανονικά τον Μάϊο 1. Μέσος όρος τριμήνων:152. Διαγωγή Κοσμιωτάτη3. Απόφαση Συλλόγου
5. 64 Αδικ/τες και100 Δικ/μένες Σύνολο 164 Ελλιπής Εξετάζεται τον Σεπτέμβριο Όταν δεν ισχύουν οι παραπάνω  προϋποθέσεις
6. 64 Αδικ/τες και150 Δικ/μένες Σύνολο 214 Ελλιπής Εξετάζεται τον Σεπτέμβριο 1. Μέσος όρος τριμήνων:152. Διαγωγή Κοσμιωτάτη3. Απόφαση Συλλόγου

Καθήκοντα Επιμελητών

1.  Με την έναρξη των διαλειμμάτων ανοίγουν τα παράθυρα, βγάζουν τους συμμαθητές τους έξω από την αίθουσα, φροντίζουν για την καθαριότητα και την τάξη της αίθουσας και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αντικειμένων των συμμαθητών τους.

2.  Καθαρίζουν τον πίνακα, φέρνουν χάρτες, γεωμετρικά όργανα ή ότι είναι αναγκαίο για το μάθημα της επόμενης ώρας.

3. Απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο σε οποιονδήποτε δεν είναι μαθητής του τμήματος.

4.  Τις ώρες που δεν βρίσκεται το τμήμα στην αίθουσα (π.χ. την ώρα που έχουν Γυμναστική, Πληροφορική-Τεχνολογία ή κενό) φροντίζουν να είναι κλειδωμένη η αίθουσα.

5.  Στο τέλος των μαθημάτων κλείνουν τα παράθυρα και σβήνουν τα φώτα.

Εάν αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώνουν τον εφημερεύοντα ή τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης τους και τέλος τη διεύθυνση ή την υποδιεύθυνση του σχολείου.