Διευθύντρια:


Μιχολιά Δέσποινα

(Φυσικής Αγωγής)

Υποδιευθυντές:


Α΄: Τσιέλου Βασιλική

(Γερμανικής Γλώσσας)


Β΄: Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος

(Φιλόλογος)


Γ΄: Πρωτοπαπάς Δημήτριος

(Μαθηματικός)

Σύλλογος διδασκόντων:

Θεολόγοι:

Ανθίμου Θεόδωρος


Κανελλοπούλου Πανωραία


Ρουμελιώτης Χρήστος

Φιλόλογοι:

Γκέλης Γεώργιος


Δαμαλά Γεωργία


Δημοπούλου Αικατερίνη


Δρόσου Ολυμπία


Ελένη Μαρία


Ζέρβα Αθηνά


Κορδώση Μαρία


Κορνάρου Αικατερίνη


Παρασκευόπουλος Κων/νος


Τραγουστή Βασιλική


Φραγκιάδου Βασιλεία

Μαθηματικοί:

Αναστασάκης Πέτρος


Γκεζερλή Κωνσταντίνα


Κρίκας Δημήτριος


Παπαγεωργίου-Τσώτος Δημήτριος


Πρωτοπαπάς Δημήτριος


Ταγγίρης Μιχαήλ

Φυσικοί:

Γιαννούλη Θέκλα


Μελισσάρη Σοφία

Βιολόγος:

Γεωμελά Παναγιώτα

Γεωλόγος:

Σαρακινίδου Πηνελόπη

Γαλλικής Γλώσσας:

Μπουζούρα Αντιγόνη


Παραδείση Δήμητρα

Αγγλικής Γλώσσας:

Βόντσα Βασιλική


Γελάση Έλενα


Ντούλας Παναγιώτης

Γερμανικής Γλώσσας:

Τσερώνη Αλέξα


Τσιέλου Βασιλική

Καλλιτεχνικών:

Αναγνωστοπούλου  Χριστίνα


Γκινάκη Αναστασία

Κοινωνιολόγος:

Τσέκου Σοφία

Φυσικής Αγωγής:

Γκέλμπουρα Σοφία


Λαγός Αντρέας


Κάππης Μιλτιάδης


Μπόντζου Μαργαρίτα

Πολιτικών επιστημών:

Σπινθάκης Ευάγγελος

Οικιακής Οικονομίας:

Ζαφειροπούλου Αριστέα


Χουντή Ευσταθία

Τεχνολογίας:

Μαραγκάκη Μαρία


Σκούπας Ιωάννης

Φυσικός Ραδιοη/λόγος:

Νικολακάρου Μαρίνα

Μουσικής:

Γοραντωνάκη Αναστασία


Παντελέων Γρηγόριος

Πληροφορικής:

Ιωάννου Γιαννάκης


Κασιδάκη Αδαμαντία


Μπιτζικούδη Ματένια