Δείτε εδώ αναλυτικά τις προσφορές που κατατέθηκαν και την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου.