Η Γ΄Γυμνασίου του σχολείου μας επισκέφθηκε το Γ.Α.Κ. Κορινθίας* όπου ενημερώθηκε για την επεξεργασία, φύλαξη και χρησιμότητα των πολύτιμων αρχείων.

    Επίσης μέσω μίας υπέροχης διαδραστικής και συνεργατικής δράσης οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για το Έπος του 1940.

* Το Τμήμα Γ.Α.Κ. Κορινθίας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. Κορινθίας είναι η διάσωση, εποπτεία, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.

20231031 092923 s

20231031 111443 s

20231030 122118 s

20231031 115817 s