100 χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή η έννοια του άδικου ξεριζωμού και της κατάρρευσης του προηγούμενου  μεγαλείου γίνεται έμπνευση. Αυτή η έμπνευση δεν οδηγεί σε ένα ποιητικό μνημόσυνο αλλά σε μια ψύχραιμα και ποιητικά δοσμένη ματιά του παρελθόντος, που ως στόχο θέτει τον προβληματισμό μας και εν τέλει την αποφυγή του κινδύνου να υποπέσουμε στα ίδια λάθη.

Δημήτρης Κιούσης (Γ΄3)

Δείτε στο ebook τις εργασίες των μαθητών: