Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό

έτος 2020-2021»

Σας ενημερώνουμε ότι  για το σχολικό έτος  2020-21 δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά  στο e-mail του σχολείου: mail@2gym-korinth.kor.sch.gr

Η αίτησης-δήλωσης συμμετοχής των μαθημάτων βρίσκεται  αναρτημένη εδώ: αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2020_2021.

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων: 1 Δεκεμβρίου 2020.