Σας παραθέτουμε ένα διάγραμμα σχεδίου διαχείρισης περιστατικών covid19, βασισμένο στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, το οποίο αφορά και τους γονείς των μαθητών του σχολείου.

Παρακαλούμε να το μελετήσετε για τα βήματα που πρέπει να γίνονται σε κάθε περίπτωση από την πλευρά σας.

Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Περιστατικών Covid-19 … κλικ εδώ