ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

  1. Πέμπτη 11/6/2020 το σχολείο θα λειτουργήσει μέχρι και την 4η ώρα (11:45) λόγω ενημέρωσης στα Εξεταστικά Κέντρα, των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
  2. Παρασκευή 12/6/2020 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω Συνεδρίασης του Συλλόγου Καθηγητών για τα αποτελέσματα φοίτησης των μαθητών/τριων.
  3. Δε θα τοιχοκολληθούν τα αποτελέσματα Προαγωγής – Απόλυσης. Δεν επιτρέπεται η προσέλευση στο σχολείο.
  4. Ο Έλεγχος Προόδου θα σταλεί με e-mail από Τρίτη 16/6/2020 και μετά. Στον Έλεγχο Προόδου θα αναγράφονται τα αποτελέσματα Προαγωγής -Απόλυσης.
  5. Οι μαθητές που παραπέμπονται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το σχολείο για ενημέρωση κάθε Τρίτη και Πέμπτη του Ιουνίου (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή το σχολείο είναι κλειστό λόγω Πανελληνίων).