Έχει αποσταλεί νέο email με το πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία για τα μαθήματα που δε δύνανται να πραγματοποιηθούν στο σχολείο. Αν δεν έχετε λάβει email, επικοινωνήστε το πρωί με το σχολείο στο τηλ. 2741022376.

Επειδή μπορεί να γίνονται αλλαγές παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τον συγκεκριμένο πίνακα καθημερινά!