Από την Δευτέρα 18/05/2020 θα επιστρέψουμε στο σχολείο με νέο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Θα ακολουθήσουν και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την παραμονή μας στο σχολείο!

Προσοχή!!!!

Έχει αλλάξει η σύνθεση των τμημάτων, τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με την επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας. (Α1 γαλλόφωνοι – Α1 γερμανόφωνοι κτλ) και η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο αυτή την εβδομάδα θα γίνει ως εξής:

Οι γερμανόφωνοι μαθητές των τμημάτων Α΄1, Α΄3, Α΄5, Β΄1, Β΄3, Β΄5, Γ΄1 και Γ΄3 και οι γαλλόφωνοι μαθητές των τμημάτων Α΄2, Α΄4, Β΄2, Β΄4, Γ΄2 και Γ΄4 θα προσέλθουν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ενώ οι γαλλόφωνοι μαθητές των τμημάτων Α΄1, Α΄3, Α΄5, Β΄1, Β΄3, Β΄5, Γ΄1 και Γ΄3 και οι γερμανόφωνοι μαθητές των τμημάτων Α΄2, Α΄4, Β΄2, Β΄4, Γ΄2 και Γ΄4 Τρίτη και Πέμπτη.

Τα μεικτά τμήματα (Γαλλικών-Γερμανικών) έχουν την Δευτέρα ως εξής μάθημα:

α) με την κ. Τσιέλου Β΄1, Β΄3, Γ΄1, Γ΄3

β) με την κ. Παραδείση Β΄2, Β΄4, Γ΄2, Γ΄4 (4η ώρα)

γ) με την κ. Αναγνωστοπούλου Β΄5

δ) με την κ. Μπόντζου Γ΄3 (6η ώρα)

ε) με τον κ. Κάππη Γ΄4 (6η ώρα)

στ) στο μάθημα των Αγγλικών η συνδιδασκαλία θα γίνεται όπως μέχρι τώρα

Για τις συνδιδασκαλίες των υπόλοιπων ημερών θα ενημερωθείτε την Δευτέρα στο σχολείο.

Το πρόγραμμα της εβδομάδας:Λήψη αρχείου