Εργασία της μαθήτριας Λάμπρου Χρυσούλας στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας.

(υπ.καθ. κα Τσέκου)