Σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ. συνήλθε, σε κλειστή συνεδρίαση στο γραφείο του διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου, η επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του σχολείου μας από Πέμπτη 11/04/2019 έως Δευτέρα 15/04/2019 με προορισμό τη Μυτιλήνη.

Μετά από έλεγχο των παραστατικών εγγράφων διαπίστωσε ότι τα παραστατικά έγγραφα είναι πλήρη και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που έχουν υποβληθεί, τρεις (3) στον αριθμό που δεν έχουν απορριφθεί και μίας (1) που απορρίφθηκε:

  1. LOVEYOURHOLIDAYS
  • ΛΑΣΙΑ 3*:                   161,5 ευρώ ανά άτομο (5652,5 ευρώ συνολικό κόστος)
  • LESVION 3*:                  172 ευρώ ανά άτομο (6020 ευρώ συνολικό κόστος)
  • HELIOTROPE 4*:       175,5 ευρώ ανά άτομο (6142 ευρώ συνολικό κόστος)
  • BLUE SEA 3*:            185,5 ευρώ ανά άτομο (6492,5 ευρώ συνολικό κόστος)
  1. ADRIANA TOURS
  • ELYSION 5*:              194 ευρώ ανά άτομο (6790 ευρώ συνολικό κόστος)
  1.  TRAVEL FACTORY S.A.
  • SILVER BAY 3*:                    215 ευρώ ανά άτομο (7525 ευρώ συνολικό κόστος)
  • HELIOTROPE 4*:                   260 ευρώ ανά άτομο (9100 ευρώ συνολικό κόστος)

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει τη μετακίνηση για τη συγκεκριμένη εκδρομή στο Τουριστικό Γραφείο ADRIANA TOURS με το ξενοδοχείο ELYSION 5 * , ως την καλύτερη προσφορά  ως προς την κατηγορία του ξενοδοχείου και ως προς την προσφερόμενη τιμή. Οι προσφορές του τουριστικού γραφείου LOVEYOURHOLIDAYS δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις επειδή δεν περιλαμβάνουν ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο), όπως αναγράφεται στην με αριθμ. 68/20-02-19 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές του τουριστικού γραφείου ALKYONIS TRAVEL απορρίφθηκαν επειδή δεν κατατέθηκαν κλειστές, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ 681 – 06/03/2017 απόφαση του Υπ. Παιδείας «Περί εκδρομών – μετακινήσεων μαθητών δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων εντός και εκτός της χώρας».

Η Επιτροπή