Σήμερα Πέμπτη, 20/12/2018, στο γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου και ώρα 11:00 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την επταήμερη μετακίνηση 8 μαθητών και 2 συνοδών εκπαιδευτικών του Γυμνασίου μας στο πλαίσιο ανταλλαγής μαθητών, που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο διάστημα από 02 Μαΐου 2019 εώς 08 Μαΐου 2019 στο Baden-Baden της Γερμανίας.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1. Biskos Travel: 238 € ανά άτομο για τα αεροπορικά εισιτήρια και 250 € ανά διαδρομή για τις μετακινήσεις Κόρινθος-Αθήνα-Κόρινθος

2. Lymperakos Tours: 230 € ανά άτομο για τα αεροπορικά εισιτήρια και 220 € ανά διαδρομή για τις μετακινήσεις Κόρινθος-Αθήνα-Κόρινθος

3. Kolokontes Tours: 280 € ανά άτομο για τα αεροπορικά εισιτήρια και 250 € ανά διαδρομή για τις μετακινήσεις Κόρινθος-Αθήνα-Κόρινθος

4. Love Your Holidays: 245€ ανά άτομο για τα αεροπορικά εισιτήρια και 620 € για τις μετακινήσεις Κόρινθος-Αθήνα-Κόρινθος

Μετά την αξιολόγηση επιλέχθηκε το τουριστικό γραφείο Lymperakos Tours με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.